Πέμπτη, 8 Μαΐου 2014

Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος Γιαννόπουλος Δημήτριος


Ποιόν θα ψηφίσουμε στις δημοτικές εκλογές ;


Η κρίση και η οικονομική δυσπραγία που μαστίζει τη χώρα καθιστά κρίσιμη την επιλογή των τοπικών αρχόντων.
Τι στοιχεία πρέπει να έχει ένας δήμαρχος και οι δημοτικοί σύμβουλοι που τον πλαισιώνουν, ποιους τομείς θα πρέπει να “στοχεύσει” και πώς θα γίνει αυτό ??
Είναι συνήθης η διαπίστωση ότι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν ευτύχησε να προσελκύσει διαχρονικά ότι καλύτερο διέθετε το ανθρώπινο δυναμικό των τοπικών κοινωνιών.