Δευτέρα, 27 Οκτωβρίου 2014

ΕΛΕΝΗ ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ - Η ΕΛΛΗΝΟΨΥΧΗ ΜΑΝΑ ΤΟΥ ΕΠΟΥΣ ΤΟΥ 1940

Στη σημερινή εποχή της αμφισβήτησης
των πάντων η ιστορία λειτουργεί ως 
δεξαμενή από την οποία λαμβάνουμε 
γνώση και θάρρος για να ενισχύσουμε 
τη θέλησή μας για εθνική επιβίωση. 
Με την ευκαιρία συμπλήρωσης 70 
ετών από την εποποιία του έπους του 
1940 στα βουνά της Ηπείρουε
δημοσιεύουμε μια συγκινητική ιστορία 
η οποία αφορά το σθένος και τον 
ηρωισμό μιάς ΕΛΛΗΝΙΔΑΣ ΜΑΝΑΣ 
που έχασε το παιδί της στις πολεμικές 
επιχειρήσεις. Πρόκειται για την Ελένη 
Ιωαννίδουμητέρα εννέα αγοριών εκ 
των οποίων οι πέντε ήταν στρατιώτες 
(!) που υπηρετούσαν στον Ελληνικό 
Στρατό στο μέτωπο.Όταν 
πληροφορήθηκε ότι ο γιός της 
Ευάγγελος Ι.Ιωαννίδης έπεσε 
μαχόμενος στην περιοχή της Κλεισούρας,παρά τον αβάσταχτο πόνο 
της προσωπικής απώλειας,βρήκε το θάρρος και έγραψε μια επιστολή 
προς τον τότε πρωθυπουργό Αλέξανδρο Κορυζή (διαδέχτηκε τον 
Ιωάννη Μεταξά).Το περιεχόμενο της οποίας διαλαλεί μέσα στο χρόνο 
την αγάπη προς την πατρίδα και την πίστη στο καθήκον.
Η επιστολη αναφέρει ως εξής.

Πρὸς τὸν Πρόεδρον τῆς Κυβερνήσεως
Κύριον Ἀλέξανδρον Κορυζήν

Ὁ υἱός μου, Εὐάγγελος Ἰ. Ἰωαννίδης, ἀπωλέσθη εἰς τὰς ἐπιχειρήσεις τῆς 
Κλεισούρας.
Παρήγγειλα εἰς τοὺς τέσσαρας ἤδη ὑπηρετοῦντας υἱούς μου: Χρῆστον, 
Κώσταν, Γεώργιον καὶ Νίκον Ἰ. Ἰωαννίδην, νὰ ἐκδικηθῶσιν τὸν θάνατον τοῦ 
ἀδελφοῦ των.

Κρατῶ εἰς ἐφεδρείαν ἄλλους τέσσαρας: Πάνον, Ἀθανάσιον, Γρηγόριον καὶ 
Μενέλαον Ἰ. Ἰωαννίδη, κλάσεων 1917 καὶ νεωτέρων.

Παρακαλῶ κληθῶσιν ὀνομαστικῶς καὶ οὗτοι, εἰς πάσαν περίπτωσιν 
ἀνάγκης τῆς Πατρίδος ἢ τυχὸν ἀπωλείας ἑτέρου τέκνου μου πρὸς ἐκδίκησιν 
ἐχθροῦ.
Γνωρίσατε Βασιλέα μας ὅτι ὕστατον ἐπιφώνημα θέλει εἶναι:
ΖΗΤΩ Η ΠΑΤΡΙΣ

Ἑλένη Ἰωάννου Ἰωαννίδου
Κυπαρισσία, 2 Φεβρουαρίου 1941

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου