Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2011

ΕΥΠ : Οἱ Ἀμερικανοὶ ἀπείλησαν τὴν ἡρωικὴ δασκάλα Χαρὰ Νικοπούλου

Ὁ Διευθυντὴς τῶν Ἐπικαίρων κ. Τρίψας στὸ κεντρικὸ δελτίο τοῦ ΚΟΝΤΡΑ καὶ στὸν Τέρενς Κουὶκ εἶπε ὅτι στὸ περιοδικὸ Ἐπίκαιρα καὶ στὸ τεῦχος ποὺ κυκλοφορεῖ ἀναφέρθηκε σὲ άκρως ἀπόρρητο ἔγγραφό της ΕΥΠ ὅτι τὸ Ἀμερικάνικο προξενεῖο τῆς Θεσσαλονίκης ''συμβούλευσε'' τὴν ἡρωικὴ δασκάλα τοῦ Μεγάλου Δερείου νὰ ἀποφεύγει κατὰ τὴν ἐκπαίδευση τῶν παιδιῶν θέματα ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὴν μειονότητα καὶ νὰ μὴν κάνει Ἐθνικὴ πολιτικὴ!!!
Νὰ θυμίσουμε ἐδῶ ὅτι ἡ....
ἴδια ἡ Χαρὰ Νικοπούλου εἶχε ἀναφέρει ὅτι κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τελετῆς βράβευσής της στὴν Ἀκαδημία Ἀθηνῶν ἡ τότε γενικὴ γραμματέας καὶ φίλη της Ὑπουργοῦ Παιδείας κ. Δραγώνα εἶχε ἀπειλήσει την κ. Νικολοπούλου μὲ τὰ ἴδια ἀκριβῶς λόγια... ΤΥΧΑΙΟ ;
Ἀνέφερε ἐπίσης ὅτι στὸ ἴδιο ἔγγραφο γίνεται λόγος γιὰ ἰσλαμικὲς ὀργανώσεις ποὺ ἐλέγχονται ἀπὸ τοὺς Ἀμερικανοὺς γιὰ νὰ δημιουργήσουν ζήτημα "ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων".

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου